SKWER Wyszynskiego Warszawa

ZESPÓŁ APARTAMENTOWY  WARSZAWA ul. Skwer  Ks. Kard.  Stefana Wyszyńskiego

ILOSC MIESZKAN :

USŁUGI :

KUBATURA :

ROK ODDANIA DO UZYTKU : 2000

KOSZT INWESTYCJI :

INWESTOR :

……………………………………………………..