Usługi

Architektura i Urbanistyka .

 • Sporządzanie kompleksowej , wielobranżowej dokumentacji projektowej – począwszy od studium przedprojektowego /WZiZT/ poprzez projekty koncepcyjne i budowlane do projektów wykonawczych obiektów kubaturowych: budynki użyteczności publicznej, hotele, obiekty handlowe, biurowe, budynki mieszkalne jedno i wielorodzinne.
 • Prowadzenie nadzorów autorskich.
 • Projektowanie urbanistyczne w pełnym zakresie w tym plany miejscowe zagospodarowania przestrzennego.
 • Wizualizacje komputerowe projektów.

Doradztwo Deweloperskie

 • Opracowania optymalizacyjne
 • Profilowanie finansowe inwestycji
 • Studia opłacalności
 • Oceny wartości komercyjnej projektów deweloperskich
 • Wsparcie w procesie pozyskiwania finansowania

Zarządzanie procesem inwestycyjnym

 • Zarządzanie, koordynacja i kontrola projektu, prac inżynieryjnych i budowlanych
 • Budżetowanie i kontrola kosztów
 • Planowanie i nadzór postępu prac
 • Administracja projektowa
 • Zapewnienie jakości i bezpieczeństwa
 • Odbiory
 • Koordynacja najemców
 • Reprezentacja najemców

Doradztwo techniczne. Ekspertyzy raporty i opracowania.

 • Studia wykonalności (feasibility study)
 • Ekspertyzy techniczne (due diligence )
 • Raporty oceny oddziaływania na środowisko
 • Nadzory bankowe, kontrola postępu projektowania / budowy / monitorowanie kredytowania
 • Techniczne raporty „due diligence”
 • Szacowanie kosztów

Telekomunikacja i  Teleinformatyka

 • Doradztwo w zakresie systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych
 • Projektowanie systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych

Przeprowadzimy kompleksowo zamierzenia inwestycyjne, począwszy od analiz wykonalności, nadzorów projektowych (wytycznych, uzgodnień), projektów wykonawczych, przez etap wyboru wykonawców , nadzorowania wykonawców na etapie realizacji (ocena jakości, postępu prac, zaawansowania faktycznego), aż do ostatecznego rozliczenia inwestycji. Nasze działania cechuje wysoki profesjonalizm, pełna przejrzystość działań i zamierzeń. Wypracowane praktyki postępowań na każdym etapie inwestycji, dają Inwestorom pewność prawidłowości wykonywania inwestycji, zaangażowania właściwej ilości środków, dopilnowania spraw formalnych.

Dla każdej inwestycji tworzymy indywidualny zespół, w zależności od preferencji Inwestora, faktycznych potrzeb, specyfiki inwestycji, wielkości, położenia.

Nasze umiejętności pozwalają w sposób wysoce efektywny na przeprowadzenie każdej inwestycji, co  przekłada się bezpośrednio na sukces finansowy Inwestora.

W trakcie realizacji usług, APAGrupa w celu osiągnięcia najlepszego wyniku ściśle współpracuje z Inwestorem, Wykonawcą, Najemcą, Projektantem oraz firmą zajmującą się komercjalizacją inwestycji.